Get Adobe Flash player
Начало

Проект "Овладяване на местните бизнес общности "

Проект "Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал",

Ръководството на СРС Плевен взе участие в групова дискусия по метода на мозъчната атака, която се проведе на 27.06.2019 г. в  Плевен от институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ). Това събитие  е част от  проект "Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал", Целта на мозъчната атака беше да проучи и анализира ситуацията в трите целеви региона относно потенциала за мобилизация на трудовия ресурс на пенсионерите и тяхната реализация на пазара на труда, за участие им в доброволчески инициативи, както и за възможностите, които трудовата миграци  я предоставя. По време на сесията   се дефинираха проблемите, пред които са изправени местните общности и бизнеса по отношение използването на наличната работна сила, пречките, които стоят пред пенсионерите за участие на трудовия пазар, и последствията за региона. Също така предмет на проучването е  как бизнеса, пенсионерите и местните власти реагират на стимулите и ограниченията на средата за трудова мобилизация и реализация. Важна част от брейнсторминга бе да се получи обратна връзка за темите, които представляват интерес и  които да са фокус при подготовката и структурирането на програмата на последващите регионални форми.

 

 
Назад

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player